Qi Gong

Filmliste

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuExTvvCwV64caTUY0x9YpVSTV9reAjVv

Shenjing-Qigong-Institut

Gut Lohne 16, 30916 Isernhagen

http://shenjing-qigong.de/wordpress/

https://taiji-forum.de/taiji-forum-2016/lehrer-und-themen-taiji-forum-2016/dr-ernst-michael-beck/

Dao Qigong – Qigongschule von Urs Zimmerli, Bern (Schweiz):                www.dao-qigong.ch

QIMA – Qigongschule von Sonja Walpen, Naters (Schweiz):                    www.qima.ch